• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.11.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (novembarski ispitni rok) održaće se 10.11.2010.godine u 8,30h na Klinici.