• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.11.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija- 8 časova (prof.dr Lj.Todorović) održaće se 15.11.2010.godine od 8,30h- 11,30h i od 13,00h- 16,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Radiologija (prof.dr Z.Rakočević) održaće se 15.11.2010.godine od 8,00h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika (prof.dr Kosovka Obradović Đuričić) održaće se 13.11.2010.godine od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 16.11.2010.godine od 10,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Paradontologija I održaće se:
12.11.2010.godine od 8,00h (5 časova) slušaona 22
12.11.2010.godine od 17,00h (3 časa) slušaona 22


Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 13.11.2010.godine od 8,00h (5 časova) u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Paradontologije II (5časova) održaće se 14.11.2010.godine od 8,00h slušaoni 22.