• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.11.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum I iz predmeta Oralne medicina i paradontologija I održaće se 14.11.2010.godine od 12,00h u slušaoni br.22.

Kolokvijum I iz predmeta Paradontologije II održaće se 14.11.2010.godine od 12,00h u slušaoni 22.