• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.11.2010

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se:
 petak 19.11.2010.god. od 14,00h-17,45h
 subota 20.11.2010.god. od 8,45h-11,45h
 petak 03.12.2010.god. od 14,00h-17,45h
 subota 04.12.2010.god. od 8,45h-11,45h
 petak 17.12.2010.god. od 14,00h-17,45h
 subota 18.12.2010.god. od 8,45h-11,45h
Prdavanja će se održavati u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.