• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.11.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (novembarski ispitni rok) održaće se 01.12.2010.god. u 8,30h zgrada Dekanata.

Ispit iz predmeta Sudska medicina (novembarski ispitni rok) održaće se 29.11.2010.god. u 9,00h.

Ispit iz predmeta Onkologija (novembarski ispitni rok) održaće se 26.11.2010.god. u 10,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Opšta medicina (novembarski ispitni rok) održaće se 29.11.2010.god. u 12,00h na Klinici.