• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.11.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u novembarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedeljak, 22.novembra 2010. u 9h
- TEST: u srijedu, 24.novembra 2010. u 17,30h

Neophodno je da studenti potvrde izlazak na ispit U PETAK, 19.novembra 2010. u 10h kod laboranta.