• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.11.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dječija stomatologija- Prof.dr Momir Carević, održaće se na Stomatološkoj poliklinici sledećih datuma:
 19.11.2010.god. od 11,00h (4 časa)
 24.11.2010. god. od 11,00h (4 časa)
 03.12.2010. god. od 11,00h ( časova)