• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.11.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (novembarski ispitni rok), održaće se 26.11.2010.god. u 11,00h zgrada Dekanata.


Ispit iz predmeta Hirurgija (novembarski ispitni rok), održaće se 30.11.2010.god. u 10,30h zgrada Dekanata.
NAPOMENA:Studenti su dužni javiti se sekretarici dekana 30.11.2010.u 8,00h radi dogovora za praktični dio ispita.