• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.11.2010

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum I iz predmeta Higijena- prof.dr Goran Belojević, održaće se 26.11.2010.god. od 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.