• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.11.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se u četvrak 02.12.2010.god. sa početkom u 8,00h.
Predispitne vježbe će se održati u utorak 30.11.2010.godine sa početkom u 13,00h.
Potrebno je predati indekse 2 dana pred ispit kod predmetnog nastavnika.