• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.11.2010

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum I iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 17.12.2010.god. sa početkom u 8,00h -9,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta, nakon čega će biti predavanja iz istoimenog predmeta sa početkom od 9,30h-13,00h.