• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.12.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (decembarski ispitni rok) održaće se 10.12.2010.god. sa početkom u 10,00h u Dekanatu.


Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada održaće se u sledećim terminima:
11.-12.12.2010.godine u 10,00h
18.-19.12.2010. godine u 10,00h
25.-26.12.2010.godine u 10,00h
-u kompjuterskoj sali Dekanata (Medicinski fakultet).
Predavači će biti prof.dr Goran Nikolić i prof.dr Agima Ljaljević.Ispit iz predmeta Socijalna medicina (decembarski ispitni rok) održaće se 21.12.2010.god. sa početkom u 10,00h u Institutu za javno zdravlje.
NAPOMENA: Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit tako što će predati 3 dana prije zakazanog datuma za navedeni rok indekse predmetnom nastavniku.Ispit iz predmeta ORL (decembarski ispitni rok) održaće se 27.12.2010.god. sa početkom u 13,00h na Klinici.