• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.12.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanje iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 11.12.2010.god. sa početkom u 10,00h u slušaoni 22.