• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.12.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (decembarski ispitni rok) održaće se 27.12.2010.god. sa početkom u 8,30 – zgrada Dekanata.