• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.12.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

Anketiranje studenata I godine Medicine elektronskim putem obaviće se u učionici za elektronsko učenje u zgradi Dekanata 15.12.2010.god u terminu od 10.15- 12.00 .


Anketiranje studenata II godine Medicine elektronskim putem obaviće se u učionici za elektronsko učenje u zgradi Dekanata 15.12.2010.god u terminu od 13.30- 14.30 .


Anketiranje studenata III godine Medicine elektronskim putem obaviće se u učionici za elektronsko učenje u zgradi Dekanata 16.12.2010.god u terminu od 08.30- 10.00 .


Anketiranje studenata IV godine Medicine elektronskim putem obaviće se u učionici za elektronsko učenje u zgradi Dekanata 14.12.2010.god u terminu od 13.30- 15.00 .


Anketiranje studenata V godine Medicine elektronskim putem obaviće se u učionici za elektronsko učenje u zgradi Dekanata 15.12.2010.god u terminu od 09.00- 10.15 .


Anketiranje studenata VI godine Medicine elektronskim putem obaviće se u učionici za elektronsko učenje u zgradi Dekanata 15.12.2010.god u terminu od 15.00- 16.30 .