• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.12.2010

OBAVJEŠTENJA

Predavanja iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 18.12.2010.god. od 8,00h nakon čega će biti i kolokvijum od 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Predavanja iz predmeta Histologija sa embriologijom održaće se 18.12.2010.god. od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.