• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2010

Obavještenje za studente stomatologije

Predavanja iz predmeta Preventivna stomatologija II održaće se 23.12.2010.god.(4 časa) od 12,00h i 24.12.2010.godine (3 časa) sa početkom u 9,00h u slušaoni 22.