• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2010

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Medicina rada (decembarski ispitni rok) održaće se 27.12.2010.god. sa početkom u 13,00h u zgradi Dekanata.


Ispit iz predmeta Patološka fiziologija (decembarski ispitni rok) održaće se 27.12.2010.god. sa početkom u 08,30h.
Predispitne vježbe će se održati 24.12.2010. godine u 10,00 h.
Potrebno je predati indekse 2 dana prije ispita predmetnom nastavniku.