• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2010

Obavještenje

Ispit iz predmeta Medicina rada održaće se 27.12.2010.god. sa početkom u 08,00h u slušaoni 10.

Ispit iz predmeta Medicina i društvo (Sociologija) održaće se 27.12.2010.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru –Institut za javno zdravlje.