• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2010

Obavještenje za studente stomatologije

Ispit iz predmeta Medicina i društvo (Sociologija) održaće se 28.12.2010.god. sa početkom u 08,00h u slušaoni 10.