• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2010

Obavještenje

Završni ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika održaće se 29.12.2010.god. sa početkom u 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.