• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.12.2010

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz medicine rada za usmeni dio ispita 2010/11

1. Zahtjevi rada
2. Silikoza pluća
3. Nanočestice kao profesionalni rizik
4. Akutna radijaciona bolest

1. Radna opterećenja
2. Azbestoza pluća
3. Profesionalna toksikologija kadmijuma
4. Radioaktivna kontaminacija

1. Termoregulacija u toku rada - rad u uslovima toplotnog diskomfora
2. Plastične mase kao profesionalni rizik
3. Profesionalna toksikologija mangana
4. Oštećenje hematopoeznog sistema jonizujućim zračenjem

1. Bioenergetika pri radu
2. Profesionalna toksikologija olova
3. Profesionalni hronični opstruktivni bronhitis
4. Hronični radijacioni sindrom

1. Biološki ritmovi - problem rada u smjenama
2. Alergijski alveolitis
3. Profesionalna toksikologija žive
4. Nejonizujuće zračenje
1. Fiziološka osnova stresa
2. Zajednička toksikološka svojstva i podjela organskih rastvarača
3. Profesionalna bronhijalna astma
4. Oštećenje oka jonizujućim i nejonizujućim zračenjem

1. Težina rada
2. Profesionalno trovanje pesticidima
3. Bisinoza pluća
4. Monitoring jonizujućeg zračenja

1. Zamor
2. Profesionalno trovanje hlorom
3. Bolesti u vezi s radom
4. Vrste jonizujućeg zračenja i primljene doze

1. Osvijetljenost i boje na radnom mjestu
2. Profesionalno trovanje nitroznim gasovima
3. Statističko praćenje povrjeđivanja na radu
4. Radiotoksikologija najvažnijih radionuklida

1. Mikroklima radne sredine
2. Profesionalno trovanje ugljenmonoksidom
3. Opšti principi ocjenjivanja radne sposobnosti
4. Oštećenje kože jonizujućim zračenjem

1. Porijeklo i osobine vibracija
2. Profesionalno trovanje cijanidima
3. Sredstva za ličnu zaštitu radnika
4. Zdravstvena zaštita lica profesionalno izloženih jonizujućem zračenju

1. Karakteristike zvuka i buke
2. Profesionalne bolesti izazvane biološkim agensima
3. Ocjenjivanje radne sposobnosti kod respiratornih oboljenja
4. Radioaktivna dekontaminacija i liječenje radijacionih sindroma

1. Profesionalne štetnosti (definicija i klasifikacija)
2. Profesionalne maligne bolesti
3. Radiografska klasifikacija pneumokonioza
4. Profesionalno oštećenje sluha

1. Zaštita na radu
2. Uzroci i izvori povreda na radu
3. Pneumokonioze pluća - definicija i klasifikacija
4. Radna anamneza

1. Aerozagađenje
2. Profesionalna oboljenja kože
3. Pneumokonioza uzrokovana tvrdim metalom
4. Vibraciona bolest


1. Agensi hemijske prirode i ambijentalni monitoring
2. Mjere za sprječavanje povrjeđivanja na radu
3. Ocjenjivanje radne sposobnosti kod kardiovaskularnih oboljenja
4. Profesionalne bolesti i povrede na radu