• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.12.2010

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Fizikalna medicina i rehabilitacija (decembarski ispitni rok) održaće se 30.12.2010.god. sa početkom u 10,00h u zgradi Dekanata.
Praktični dio ispita u dogovoru sa dr Ž.Karanikić