• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.12.2010

Obavještenja za studente stomatologije

Završni ispit iz predmeta Dentalana anatomija održaće se 29.12.2010.godine sa početkom u 11,00h –slušaoni 22.


Završni ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 30.12.2010.godine sa početkom u 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Završni ispit iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 27.12.2010.godine sa početkom u 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Završni ispit iz predmeta Paradontologija II održaće se 25.12.2010.godine sa početkom u 10,30h –slušaoni 22.


Završni ispit iz predmeta Paradontologija održaće se 25.12.2010.godine sa početkom u 10,30h –slušaoni 22.