• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.12.2010

Obavještenje za apsolvente

Izvlačenje nastavnika iz predmeta Interna medicina ( januarki ispitni rok) održaće se 11.01.2010.godine sa početkom u 11,00h u Dekanatu