• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.01.2011

Obavještenje za apsolvente

Predispitne vježbe iz predmeta Pedijatrija održaće se 27.01.2011.godine sa početkom u 9,00h a ispit istoimenog predmeta održaće se 28.01.2011.godine u 8,00h.