• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.01.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Medicina rada (januarski apsolventski ispitni rok) održaće se 28.01.2011.god. sa početkom u 8,00h u slušaoni 22.