• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.01.2011

Obavještenja za apsolvente

Ispit iz predmeta Socijalna medicina (januarski apsolventski ispitni rok) održaće se 31.01.2011.godine sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.
NAPOMENA:Studenti koje hoće da izađu na ispit, dužni su da predaju indeks dan pred ispit predmetnom nastavniku.Ispit iz predmeta ORL (januarski apsolventski rok) održaće se 25.01.2011.godine sa početkom u 13,00h na Klinici


Ispit iz predmeta Neurologija (januarski apsolventski rok) održaće se 02.02.2011.godine sa početkom u 8,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Fizikalna medicina sa rehabilitacijom (januarski apsolventski rok) održaće se 31.01.2011.godine sa početkom u 10,00h u Dekanatu.
NAPOMENA:Studenti koji hoće da izađu na ispit treba da se jave najkasnije do petaka 28.01.2011.godine dr Ž.Karanikić radi obavljanja praktičnog dijela ispita.