• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.01.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Hirurgija (januarski apsolventski rok) održaće se 27.01.2011.godine sa početkom u 10,30h u Dekanatu.
NAPOMENA:Studenti koji polažu ispit treba da se jave 27.01.2011 u 8,00h kod sekretarice Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.