• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.01.2011

Obavještenje

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u januarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 24.januara 2011. u 10.00h
- TEST: u cetvrtak, 27.januara 2011. u 12.00h

Neophodno je da studenti potvrde izlazak na ispit U PETAK, 21.januara 2011. u 10h kod laboranta.