• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.01.2011

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Praktični dio ispita iz predmeta Mikrobiologija i imunologija (januarski apsolventski ispitni rok) održaće se 25.01.2011.god. sa početkom u 12,00h, a usmeni dio ispita 26.01.2011.godine sa početkom u 12,00h na Institutu za javno zdravlje.


Ispit iz predmeta Higijena (januarski ispitni rok) održaće se 28.01.2011.godine.
Nakon potvrde studenata (5 dana pred zakazani termin) o izlasku na ispit biće istaknuto i vrijeme početka ispita.