• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.01.2011

OBAVJEŠTENJA

Popravni ispit II iz predmeta Medicina i društvo(dio socijalne medicine) održaće se 28.01.2011.godine sa početkom u 10,00h na Institutu za javno zdravlje.


Predispitne vježe iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 28.01.2011.godine sa početkom u 10,00h.


Popravni ispit iz predmeta Prva pomoć održaće se 24.01.2011.godine sa početkom u 13,00h na Klinici za anesteziologiju.