• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.01.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med (januarski ispitni rok) održaće se:
-predispitne vježbe: 01.02.2011.god.u 10.00h
-praktični dio ispita:02.02.2011.god. u 8,00h(sala za edukaciju,Dekanat)