• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.01.2011

Obavještenje

Ispit iz predmeta Socijalna medicina održaće se: 26. 27.01.-28.01.2011.god. u 8,00h i 01.02-02.02-03.02.2011.god. sa početkom od 8,00h u Institutu za javno zdravlje.