• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.01.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Higijena (januarski ispitni rok) održaće se 28.01.2011.god. u 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.