• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.01.2011

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit II iz predmeta Dermatovenerologija (u okviru predmeta Opšta medicina) održaće se 04.02.2011.godine sa početkom u 08,00 h, na Klinici.
NAPOMENA: Studenti su dužni ponijeti index ili ličnu kartu.