• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.02.2011

Obavještenje

Nastava iz predmeta Medicinska biohemija održaće se sledećih datuma:
 18.-19.02.2011.god.
 25.-26.02.2011.god.
 11.-12.03.2011.god.
 18.-19.03.2011.god.
 31.03.-01.04.2011.god.
 15.-16.04.2011.god.
 13.-14.05.2011.god.
NAPOMENA:
Nastava iz Medicinske biohemije će se održavati petkom u vremenu od 14,00h-17,45h (5 časova) i subotom u vremenu od 8,00h-11,45h (5 časova) u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.