• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.02.2011

Obavještenje

POPRAVNI PARCIJALNI ISPIT IZ FIZIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK 10.02.2011. GODINE SA POČETKOM U 15.30h I PETAK 11. 02.2011. GODINE SA POČETKOM U 08.00h, PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU STUDENATA.

10.02.20011. U 15.30h

1. Dragojević Ivana
2. Gerić Anđela
3. Pavićević Rade
4. Mijić Kristina
5. Redžepagić Fikret
6. Đešević Semir
7. Tomović Vanja
8. Rakočević Andrijana

11.02.2011. u 08.00h

Svi ostali studenti koji nijesu položili u prvom roku.