• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.02.2011

Obavještenje za studente doktorskih studija

Ispit iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada održaće se 05.02.2011.godine sa početkom u 9,00h- kompjuterska sala fakulteta.