• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.02.2011

Obavještenja za apsolvente

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (februarski ispitni rok) održaće se 09.02.2011.god. sa početkom u 10,00h u Dekanatu.Ispit iz predmeta Dermatovenerologija (februarski ispitni rok) održaće se 24.02.2011.god. sa početkom u 11,00h na Klinici.


Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (februarski ispitni rok) održaće se 09.02.2011.god. u 9,00h na Klinici.