• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.02.2011

Obavještenje za studente doktorskih studija

UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET
Broj: 342
Podgorica, 14.02.2011.godineO B A V J E Š T E NJ E
za studente doktorskih studija


Obavještavaju se studenti upisani 2010/2011.godine na doktorske studije, da treba da izvrše ovjeru I (prvog) semestra, upis i uplatu za II (drugi) semestar od 14.02.-18.02.2011. u prostorijama Studentske službe.

Za ovjeru semestra potrebno je:

 Indeks
 Uplatnica na iznos od 1500,00 eura
(Uplatu izvršiti na žiro- račun Medicinskog fakulteta br.510-2353-62, svrha: Uplata školarine za drugi semester).