• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.02.2011

Obavještenje

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicine koji su predmet slušali po starom programu će se u februarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u ponedjeljak, 21.februara 2011. u 09.00h
- TEST: u petak, 25.februara 2011. u 09.00h