• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.02.2011

Obavještenja za apsolvente

Ispit iz predmeta Sudska medicina (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 03.03.2011.god. u 9,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.


Ispit iz predmeta Opšta medicina (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 04.03.2011.god. u 12,00h u zgradi Dekanata.