• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.02.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Higijena (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 25.02.2011.god. sa početkom u 11,00h u zgradi Dekanata.