• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.02.2011

Obavještenje za studente stomatologije

I test-kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 28.02.2011.godine sa početkom u 18,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.