• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.02.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Predavanje iz predmeta Maksiofacijalna hirurgija održaće se 04.03.2011.godine sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.