• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.02.2011

Obavještenje za apsolvente

Ispit iz predmeta Hirurgija (februarski apsolventski ispitni rok) održaće se 04.03.2011.god. sa početkom u 09,30h u Dekanatu.
NAPOMENA: Studenti koji polažu ispit treba da se jave 04.03.2011.godine u 8,00h kod sekretarice Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.