• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.03.2011

Obavještenje za studente stomatologije

Kolokvijum iz predmeta hirurgija održaće se po sledećem rasporedu:

Doc.dr Miodrag Radunović
Ponedeljak,07.03.2011.godine u 11,00h –kancelarija 109 prizemlje Dekanata

1. 86 / 09 Tomović Aleksandar
2. 46 / 08 Ðuričić Nevena
3. 49 / 08 Konjević Ivan
4. 50 / 08 Borozan Andrea
5. 54 / 08 Jokanović Slobodanka
6. 55 / 08 Jovetić Tomo
7. 57 / 08 Marković Tanja
8. 58 / 08 Anđelić Ivana
9. 24 / 07 Šutković Elvedin
10.30 / 07 Kalezić OliveraDoc.dr Ranko Lazović
Ponedeljak,07.03.2011.godine u 11,00h –Klinički centar1. 32 / 07 Čikić Mirela
2. 33 / 07 Kolić Denisa
3. 35 / 07 Radović Miroslav
4. 39 / 07 Ðeković Rosanda
5. 40 / 07 Orahovac Belinda
6. 42 / 07 Tomić Andrea
7. 3 / 06 Minić Dragana
8. 5 / 06 Jokanović Ivana
9. 12 / 06 Boričić Mirko
10. 20 / 06 Dedeić Mirza