• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.03.2011

Obavještenje za apsolvente

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (martovski ispitni rok) održaće se 08.03.2011.god. sa početkom u 11,00h u Dekanatu.