• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.03.2011

Obavještenje

Ispit iz predmeta Higijena-kod prof. dr G.Belojevića (martovski popravni ispitni rok) održaće se 11.03.2011.god. u 13,00h zgrada Dekanata.